“I was here” launch

Kao proslava svih humanitarnih aktivnosti širom svijeta, jedinstven događaj s Beyoncé je održan u Generalnoj skupštini UN u New Yorku 19. kolovoza. Cilj je bio potaknuti ljude da ostave trag na svijetu.

Original link…