Loša zubna slika izaziva i druge probleme kod djece.

Djeca lošeg oralnog zdravlja i s bolestima zuba, susreću se i s problemima koji na različite načine imaju utjecaja u njihovim životima. Prema studiji provedenoj na stomatološkom fakultetu Ostrow, sveučilišta u Južnoj Kaliforniji, najčešće se ti problemi manifestiraju kroz pitanja s kojima se djeca suočavaju tijekom školovanja.

Studija je rađena na uzorku od 1.500 djece osnovnih škola iz Los Angeles Unified School District-a. Cilj analize je bila usporedba ocjena i pohađanja nastave u smislu izostanaka sa zapisima o stanju dentalnog zdravlja. Utvrđeno je 3/4 djece s karijesom, te činjenica da djeca sa lošom oralnom slikom imaju 3-4 puta veće šanse za ispodprosječnim školskim uspjehom od onih sa zadovoljavajućom zubnom slikom.

Tu je i nedvojbena korelacija između zubobolje i problema izostanaka u školi. Od 6 dana izostanaka godišnje u osnovnim, te 2,6 dana godišnje u srednjim školama, problemi vezani uz dentalne bolesti uzeli su 2,1 (35%), odnosno 2,3 (88%) dana izostanaka. Usput je utvrđeno i da su njihovi roditelji gubili u prosjeku 2,5 radna dana na brigu oko svoje djece sa dentalnim problemima.

Poseban aspekt istraživanja su zaslužili problemi vezani uz mogućnost primanja stomatološke skrbi. Naime, kod djece s reduciranom ili nepostojećom mogućnošću dobivanja takve skrbi, zbog nedostatka zdravstvenog osiguranja, nemogućnosti prijevoza ili drugih sličnih razloga, utvrđena je značajno viša stopa izostanaka od djece koja su imala omogućenu stomatološku skrb. Ipak, treba istaknuti da je istraživanje provedeno u SAD, gdje je sustav socijalne zdravstvene zaštite znatno drukčiji od našeg.

Zaključak je da povećana informiranost roditelja i osvještenost o značaju dentalnog zdravlja, a posebno higijene, mogu pomoći u kvalitetnijem sprječavanju, kako vidimo, i šireg negativnog utjecaja.