Prekid rada

Korištenje godišnjeg odmora za ordinaciju Ane Đuđik dr. med dent.

 

Privatna ordinacija Ana Đuđik dr. med. Dent, radi korištenja godišnjeg odmora ima prekid rada u periodu od 3.1. 2011 do 7.1.2011.