Nova godina

Čestitamo vam ulazak u Novu godinu sa željama za ispunjenjem postavljenih ciljeva. Pacijentima uistinu želimo što manje dentalnih problema, a sebi više poslova preventivne naravi. Nadamo se i očekujemo i dalje korektan odnos sa svojim partnerima i dobavljačima.

Sretna vam nova 2013. godina!