Besplatan kompozitni ispun

Mogućnost besplatne ugradnje kompozitnog ispuna uz upis novih pacijenata

10.5.2011. 0:00:00 | ordinacija@dudik-dr.hr
Do 30.6.2011 nudimo mogućnost besplatne ugradnje kompozitnog ispuna,  svim svojim već upisanim pacijentima. Mogućnost možete ostvariti dovođenjem novog pacijenta u ordinaciju s pristankom na upis ili prilaganjem pravilno ispunjene i potpisane izjave o izboru doktora za novog pacijenta. Za svakog upisanog pacijenta imate pravo na jedan ispun.